NDS - Nutritional Dynamic System


NDS Professional, CNCPS v6.5 / v 6.55 dinamik modelinin en son sürümünde geliştirildi, lisanslı teknolojiler kullanılarak Cornell Zootekni Bölümü ile işbirliği yapılıyor. Platform sürekli gelişen bir uygulamadır ve yeni araştırmaların sonuçları mevcut olduğundan ve biyolojik modelin güncellemeleri Cornell Üniversitesi tarafından yayımlandığından sürekli güncellenmektedir.

NDS,her hayvan türü için her üretim durumunda besin madde gereksinimlerini ve tedarikini doğru bir şekilde tahmin eder, bu nedenle rasyonların tasarımını ve değerlendirmesini destekleyen bir araçtır.

Hayvan grupları için besleme rehberlerinin kurallarını yerine getirerek mevcut yemleri temel alan, yeni rasyonlar formüle edebilirsiniz.Performans hedeflerine neden ulaşıldığını veya neden ulaşılmadığını anlamak için, yem tüketiminden sonra rasyonları da değerlendirebilirsiniz. Hangi yemlerin besleme maliyetlerini veya besin maddesi atımını azaltmaya yardımcı olabileceğini görmek için rasyon seçeneklerini karşılaştırabilirsiniz.

Sonuç olarak, özel yemleri ve premksleri tasarlamak ve bunları yem fabrikalarına göndermek için NDS’i kullanabilirsiniz.

Program besleme danışmanları, katkı firmaları ve üniversite araştırmacıları tarafından kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

NDSayrıca, hayvan beslemenin öğretilmesi için değerli bir araç olabilir, arayüzü sayesinde, özellikleri ile kullanımı çok kolaylaşmakta ve hayvan besleme kavramlarının öğretilmesinde kolayca kullanılabilmektedir.

Temel paket içeriği:

  •  Sığır Modeli (Süt ve Besi)
  •  Optimizasyon (linear ve linear olmayan)
  •  RUM&N Yem Kütüphanesi
  •  CNCPS Yem Kütüphanesi

Ek Modüller:

  •  Kompozit Formülasyon
  •  Manda modeli (Sağmal)
  •  Küçük ruminant modülü
  •  Yem envanteri
  •  NDS SQL Server